's Heeren Loo

Concerndirecteur Marketing & Communicatie

Standplaats Amersfoort

 

De organisatie

’s Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en bestaat sinds 1891. ’s Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24‑uurs opvang op woonlocaties.

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor ‘echte’ ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’ en dit vertaalt zich in haar kernwaarden ‘betrokkenheid’ (naar cliënten), ‘passie’ (als grondslag), ‘samen’ (met cliënten, verwanten en collega’s) en ‘ontwikkeling’ (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt ’s Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland.

Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van intensieve zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Cliënt-Competentie-Coach) methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met ‘moeilijk verstaanbaar’ gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het ‘moeilijke’ gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen als gevolg van te veel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling en telt een omzet van € 1,1 miljard. Met circa 17.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid over 275 gemeenten en 16 regio’s. Aan de organisatie is het Expertisecentrum Advisium verbonden, alsmede vier scholen, een shared servicecentrum en de concerndiensten.

 

Veranderopgave

De Koers concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. De samenwerking in de driehoek cliënten – verwanten – zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de organisatie. Vanuit dit ankerpunt werkt ’s Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling: het leveren van goede zorg (de ‘leefwereld’). De ‘systeemwereld’ met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van ’s Heeren Loo. Omdat je samen veel verder komt dan alleen is sterk ingezet op het ‘samen’ leren en ontwikkelen en is nader geïnvesteerd in een sterke communicatie- en ondersteuningsstructuur.

In lijn met de sterk toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte ambieert ’s Heeren Loo eersteklas werkgeverschap en zet zij zwaarder in op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door nader te investeren in een inspirerend HRM-beleid en verdere leiderschapsontwikkeling. In de komende jaren focust ’s Heeren Loo zich, naast samenwerking, innovatie en digitalisering, op de volgende doelstellingen:

 • Versterken van het netwerk rond de cliënt
 • Versterken van onze positie op de arbeidsmarkt
 • Ontwikkelen van ambulante zorgvormen
 • Ontwikkeling samenhangend zorgportfolio
 • Positionering in het sociaal domein
 • Duurzame integrale bedrijfsvoering
 • Meer de positie van opinieleider innemen en benutten

 

Governance

’s Heeren Loo kent een driehoofdige raad van bestuur bestaande uit Jan Fidder (voorzitter raad van bestuur), Ageeth Ouwehand (lid raad van bestuur, portefeuille zorg) en Ernst Klunder (lid raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoering). Aansluitend op het vertrek van Jan Fidder per 1 april 2023 zal Ernst Klunder zijn rol als voorzitter overnemen. Micha van Akkeren zal toetreden als nieuw lid raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering. Ageeth Ouwehand is benoemd als vicevoorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De concerndirecteur marketing en communicatie maakt deel uit van het grote landelijke directieteam van ’s Heeren Loo en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

 

Vacature

Als gevolg van het vertrek van de huidige concerndirecteur is de raad van bestuur op zoek naar opvolging voor deze rol. Als directeur marketing en communicatie (0,8 – 1 fte) ben je lid van de R&R (het MT van ’s Heeren Loo), en zorg je voor de verbinding en een nauwe samenwerking met de regio’s. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de dienst. En resultaatverantwoordelijk voor de corporate-, arbeidsmarkt- en interne communicatie, alsmede voor de onlinecommunicatie, op basis van de marketingcommunicatievisie. Samen met je team werk je aan de naamsbekendheid van ’s Heeren Loo.  Door je mensgerichte, coachende en resultaatgerichte stijl van leidinggeven, ben je in staat de talenten binnen je team volledig te benutten.

 

Afdeling Communicatie

De afdeling communicatie van ’s Heeren Loo bestaat in totaal uit ongeveer 55 professionals. Zie het kopje profiel voor de personele invulling van deze afdeling.

 

Ontwikkelingen en opgave

De opgave van de huidige directeur was om van ’s Heeren Loo een organisatie en merk te maken met eenduidigheid en eenheid. Er is samen met de voltallige directie vormgegeven aan een mooie nieuwe koers en merkbelofte onder de noemer ‘’ ’s Heeren Loo helpt je verder’’

Het doel voor de komende jaren is het borgen en bestendigen van wat de afgelopen jaren is ontwikkeld. In termen van communicatie is dat in het bijzonder het doortrekken van de kaders, verdere implementatie van de huisstijl en arbeidsmarktcommunicatie.

’s Heeren Loo wil zich nog verder profileren in het sociaal domein, de jeugdsector en als werkgever.

 

Profiel concerndirecteur marketing en communicatie

Als concerndirecteur marketing en communicatie is je taak drieledig:

 1. Je maakt onderdeel uit v R&R (RvB, 17 regiodirecteuren en 9 concerndirecteuren). In deze rol geef je mede vorm aan de collectieve ontwikkeling van ’s Heeren Loo.
 2. Je bent verantwoordelijk voor de afdeling communicatie en stuurt deze aan. Deze afdeling bestaat uit:
 • 42 communicatieadviseurs, waarvan een deel corporate en een deel in de regio’s werkzaam is (elke regio heeft minimaal één, soms twee communicatieadviseurs die functioneel onder de betreffende regiodirecteur vallen.
 • Bovenstaande professionals worden aangestuurd door een hoofd communicatie.
 • Een onlineteam met 5 contentspecialisten (social media) en 5 onlinespecialisten (website, intranet)
 • Een team marketing met 3 professionals
 • Een fondsenwerver
 • Een woordvoerder
 1. Je geeft direct leiding aan het onlineteam, het marketingteam, de fondsenwerver en de woordvoerder.

De concerndirecteur is verantwoordelijk voor de vertaling van visie en het strategisch organisatiebeleid naar het strategische en bedrijfsvoeringsbeleid op de vakgebieden communicatie en marketing. Ook is de directeur verantwoordelijk voor de begroting en meerjarenvisie wat betreft deze vakgebieden. De directeur werkt vanuit de Koers, plannen en kaders van ’s Heeren Loo. De driehoek cliënt – verwant – zorgprofessional vormt de basis van de Koers. Met de driehoek als ankerpunt zijn besturingsprincipes van ’s Heeren Loo benoemd die continu terug te zien zijn in haar denken en doen.

Je bent daarbij verantwoordelijk voor de integraliteit. Het streven is een steeds meer integraal format (vanuit centrale kaders) neer te leggen, dat verder reikt dan denken vanuit één doelgroep zoals LVB. Je denkt en handelt multidisciplinair en laat consequent voorbeeldgedrag zien. Je bent verantwoordelijk voor het zodanig organiseren van de randvoorwaarden en het aansturen van dit hele team dat dit bijdraagt aan de realisatie van de drie beloftes van ’s Heeren Loo: ‘goed leven voor cliënten’, ‘mooi werk voor professionals’ en een ‘duurzaam gezonde organisatie’.

Samen met het team zet je de huidige koers voort en zorg je ervoor dat de naam- en propositiebekendheid verder groeit. Één merk, één huisstijl. Campagnes gericht op naam en propositiebekendheid. Je levert een belangrijke bijdrage aan het innemen en benutten van de positie van ’s Heeren Loo als opinieleider. Ook geef je heldere invulling aan de profilering van de mooie zorgvormen die ’s Heeren Loo vanuit strategisch oogpunt biedt, waaronder de tweede en derde lijnszorg in zowel de langdurige zorg als in het Sociaal Domein. Je hebt daarnaast kennis van en een visie op arbeidsmarktcommunicatie, een belangrijk thema voor de komende jaren.

 

Leiderschapsstijl, functie-eisen en kernkwaliteiten

Als directeur ben je een authentieke, geloofwaardige, benaderbare verbinder. Je geeft vertrouwen, bent betrokken en geeft ruimte: helpt te regisseren zonder micro-manager te zijn (er is veel kennis en kwaliteit op de afdeling). Daarnaast ben je in staat om een cultuur te bewerkstelligen en behouden van samenwerken, vertrouwen en transparantie. Dit telkens vanuit de opgave van ’s Heeren Loo, natuurlijk leiderschap en vakinhoudelijke kennis en expertise en niet sturend vanuit macht of ego.

Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding op academisch niveau en/of aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring op directieniveau of eindverantwoordelijk managementniveau. Bij voorkeur heb je ervaring of bewezen affiniteit met het zorgwerkveld. In elk geval heb je deze ervaring opgedaan in een organisatie van vergelijkbare omvang en complexiteit. Je hebt aantoonbare ervaring met teamontwikkeling en inzicht in bedrijfsprocessen van een grote organisatie waarbinnen het spanningsveld centraal-decentraal een rol speelt.

Kernkwaliteiten:

 • Goede communicatiestrateeg. Sparringpartner. Iemand die vraagstukken integraal benadert. Werken met thematafels met verschillende disciplines binnen het vakgebied.
 • Stevige gesprekspartner en adviseur voor bestuur, collega-directeuren en externe stakeholders. Dit vereist enerzijds een hoog abstractieniveau maar ook de kennis en ervaring om de vertaalslag te maken naar het vakgebied.
 • Gezicht van en vertegenwoordiger van de afdeling, de visie en wat de afdeling doet en hoe ze het doen. Goede balans tussen centrale belangen (stuurgroepen) en belangen van de afdeling.
 • Resultaatgericht zijn, waar mogelijk kpi-gestuurd. Data driven. Kennis van CRM, met name t.b.v. stakeholderbewerking. Dit alles teneinde een verdere impact op de markt te bewerkstelligen.
 • Reputatie en maken van impact staan hoog in je vaandel: in de pers, online, op de arbeidsmarkt en ten aanzien van alle stakeholders in het algemeen.
 • Helder, open, eerlijk en transparant zijn in communicatie.
 • Optimaal gebruik maken en doorontwikkelen van kennis en kwaliteit op de afdeling marketing en communicatie.
 • Visie op en kennis hebben van in het bijzonder arbeidsmarktcommunicatie, online en marketing. In staat zijn de diverse disciplines c.q. specialismen in het vak in toenemende mate met elkaar te verbinden en te integreren.
 • Lef hebben om door te kunnen pakken, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Vanuit het vastgestelde jaarplan en budget.
 • Mensen mens: empathisch, sympathiek, respectvol en zorgzaam. Anderen laten schitteren in plaats van zelf alle credits naar zich toe te trekken. Vanuit een open houding samen tot resultaten komen.

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg FWG 80 (gebaseerd op ervaring en opleiding). Een auto van de zaak behoort voor deze functie tot de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kent ’s Heeren Loo een vaste eindejaarsuitkering, een vakantietoeslag van 8%, een uitstekend pensioen en een studiekostenregeling.

 

Planning Procedure

Deze vacature wordt exclusief begeleid door Committo, Marieke Gaertner en Marian Geurts. Bereikbaar via info@committo.nl of 024-381.22.99.

Na een gesprek bij Committo streven wij ernaar om op 10 februari een shortlist van kandidaten voor te leggen aan de selectiecommissie.

De gesprekken met de selectie- en selectie adviescommissie zijn op 20 februari tussen 17.00 en 20.00 uur.

Op 21 februari om 17.30 uur vindt een tweede gesprek in de vorm van een casuspresentatie plaats. Aansluitend volgt er in dezelfde week een arbeidsvoorwaardengesprek.