Internetmarketeer/Productowner

(32-40 uur per week)

IZZ
IZZ is opgericht door de sociale partners in de zorg en heeft 2 statutaire doelen: 1) het organiseren van een collectieve zorgverzekering voor medewerkers in de zorg, 2) het bevorderen van gezondheid en inzetbaarheid van deze medewerkers. Zij is de belangenbehartiger van deelnemers: de medewerkers in de zorg met een collectieve IZZ Zorgverzekering. IZZ ontwikkelt de zorgverzekering op basis van de behoefte van zorgmedewerkers en de arbeidsrisico’s van het werk in de zorg. Zij koopt de IZZ Zorgverzekering namens haar deelnemers in bij de uitvoerend zorgverzekeraar. Verder doet IZZ onderzoek en projecten gericht op aantoonbare verbetering van de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

IZZ BV is de dochteronderneming van IZZ waarin medewerkers invulling geven aan bovenstaande activiteiten.

Afdeling
De afdeling Collectiviteit & Communicatie richt zich op het creëren en onderhouden van de IZZ Zorgverzekeringspropositie, preventieprogramma’s en het ledenaanbod, het initiëren en realiseren van de interactie en het contact met de deelnemers alsmede het ontwikkelen en realiseren van zowel de massacommunicatie met deelnemers, zorgorganisaties en stakeholders als PR en marketing.

Doel
Het ontwikkelen en realiseren van marketingplannen en activiteiten in lijn met de doelstellingen en het adviseren hierover en vertalen van de gebruikersbehoefte in user stories voor technische realisatie.

Organisatorische context

 • Ontvangt hiërarchisch leiding van het Hoofd Collectiviteit & Communicatie.
 • Geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden

Ontwikkeling IZZ.nl en IZZ Community (productowner)

Doelstellingen
De (door)ontwikkeling van IZZ.nl en de IZZ Community als kanaal voor contact en interactie met (potentiële) deelnemers en zorgorganisaties.

Acties

 • Volgt en signaleert ontwikkelingen op het gebied van online- en internetmarketing, beoordeelt deze op eventuele mogelijkheden of consequenties voor IZZ en adviseert hierover;
 • Signaleert vraagstukken en knelpunten op het gebied van online- en internetmarketing binnen IZZ, stelt rapportages/beleidsnotities op en formuleert voorstellen tot verbetering en draagt hierbij zorg voor de afstemming tussen betrokkenen;
 • Stelt plannen op met betrekking tot onder andere de gewenste klantreis op IZZ.nl en betrekt hierbij de interne organisatie en de inzichten vanuit deelnemers en/of zorgorganisaties;
 • Vertaalt en prioriteert de (interne en externe) gebruikersbehoefte naar user stories en briefings voor de sprintplanning van de technische realisatie door externe Internet-bureaus;
 • Stuurt aan en bewaakt de voortgang van de technische realisatie van de sprintplanning en stuurt bij waar nodig/wenselijk;
 • Treedt als productowner op tijdens en na oplevering van de sprints en begeleidt de livegang van de gerealiseerde user stories naar (interne en externe) gebruikers.

Advies geven over onlinemarketingactiviteiten

Doelstellingen
Inzicht en advies geven in de effectiviteit van de (marketing)acties en -activiteiten van IZZ.

Acties

 • Ontwikkelt eigen inzichten en inventariseert de behoefte van gebruikers voor (stuur)-informatie (metrics) over de online (marketing)acties en activiteiten van IZZ (o.a. via IZZ.nl en e-mailnieuwsbrieven);
 • Stelt rapportages op en geeft aanbevelingen om de effectiviteit van de marketingacties- en activiteiten van IZZ (o.a. via IZZ.nl, e-mailnieuwsbrieven, inzet SEA/SEO) te verhogen;
 • Neemt deel aan overleggen en relevante projecten.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau

 • HBO werk- en denkniveau.

Overige functie-eisen

 • Kennis van marketing en communicatie en relevante doelgroepen (zorg).
 • Bekend met Agile development / SCRUM.
 • Kennis en ervaring met Google Analytics en Google Tag manager.
 • Bekend met e-mail- en campagnemarketing tools zoals Mailplus of MailChimp.
 • Vertaalslag maken tussen behoeften en technische oplossingen.
 • Ervaring met het maken van jaarlijkse roadmap en inplannen van online activiteiten en ontwikkelingen.
 • Bekend met de nieuwe AVG wetgeving.
 • Technisch inzicht om de werking van verschillende gekoppelde systemen te begrijpen (website/CMS,  community, nieuwsbrief).
 • Kennis van SEO/SEA.

Salaris
De functie is ingeschaald in schaal 9, d.w.z. € 2.903,- tot maximaal € 4.278,- op basis van een 40-urige werkweek.

Interesse?
De volledige werving & selectie procedure wordt verzorgd door Committo. Heb je interesse of verdere vragen? Neem dan contact op met Committo, Marieke Gaertner of Marian Geurts. Telefoonnummer: 024-381.22.99 of email: info@committo.nl