IZZ

 Adviseur Marketing & Communicatie

(24 -32 uur)

Over IZZ

Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma.

De afdeling Gezond Werken in de zorg richt zich op het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in de zorg vanuit de rol van aanjager door het doen van onderzoek, verbinden van partijen, het opzetten van projecten en het bewegen van werkgevers en sociale partners tot het nemen van stappen die daadwerkelijk de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in de zorg bevorderen. Voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de activiteiten worden medestanders gezocht bij sociale partners, zorgorganisaties en andere stakeholders.

 

Functie-eisen

 • Ervaring in diverse zelfstandige marketingcommunicatie rollen in bij voorkeur het veld van de zorgsector of Verzuim-, re-integratie en Arbodienstverlening. Kennis van marketing, communicatie, relevante doelgroepen, ontwikkelen en realiseren van marketingcommunicatieplannen, redigeren van teksten.
 • Werkt binnen beleidsuitgangspunten of het strategisch kader van de organisatie.
 • Dient de belangen van diverse stakeholders met betrekking tot marketing en communicatie.

 

Gezond werken in de Zorg door communicatie interventies positioneren

 

“Gezond Werken in de Zorg” is door strategische communicatie zodanig gepositioneerd dat GWIDZ door stakeholders in de zorg als partner wordt gezien en benaderd.

 • Stelt op basis van een analyse van de doelen van de organisatie Gezond Werken in de Zorg en de belangen, opvattingen en het gedrag van zorgorganisaties communicatie interventies voor om GWIDZ op de juiste wijze te positioneren in de markt en daarmee de doelstellingen voor het team en de organisatie te kunnen bereiken.
 • Signaleert knelpunten en adviseert het MT en het team gevraagd en ongevraagd ten aanzien van de (verbetering van de) strategische, tactische en operationele communicatie voor GWIDZ binnen de kaders van het communicatiebeleid van Stichting IZZ.
 • Onderkent de belangen van de diverse gesprekspartners (zorgorganisaties, bestuur, commerciële partners, verzekeraars). Onderbouwt keuzes van het advies.

 

Marketingcommunicatieplannen realiseren en monitoren

 • Vertaalt het advies naar marketing- en communicatieplannen en vervolgens naar een samenhangend geheel van marketing- en communicatieactiviteiten, gericht op het vermarkten van projecten, diensten en onderzoeken en producten/oplossingen, inclusief een begroting.
 • Zet per project en onderzoek de communicatielijn uit van advies tot en met realisatie.
 • Realiseert de marketing- en communicatie activiteiten, in samenwerking met teamleden en leveranciers en fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt op dit gebied.
 • Signaleert knelpunten ten aanzien van de realisatie van de marketing- en communicatieplannen en neemt initiatieven die leiden tot verbeteringen.
 • Ziet toe op naleving van de begroting, signaleert dreigende tekorten en onderneemt in afstemming met de Manager Gezond werken in de zorg indien nodig actie.

 

Marketingcommunicatieactiviteiten uitvoeren

Marketing- en communicatie activiteiten zijn uitgevoerd zodanig dat deze bijdragen aan het positioneren en de naamsbekendheid van Stichting IZZ.

 • Schrijft en redigeert teksten (of brieft tekstschrijvers) voor intern en extern gebruik, in gemakkelijk te begrijpen taal die aansluit bij de doelgroep(en).
 • Voert de eindredactie van de website (zorgorganisatiedeel) van IZZ, social media kanalen en andere online communicatie uitingen.
 • Bewaakt de huisstijl van Stichting IZZ.
 • Ontwikkelt formules voor campagnes, bladformule, concepten voor totale lijn marketing – en communicatiemiddelen.
 • Initieert, organiseert en coördineert kennissessies, congressen en presentaties van Stichting IZZ.
 • Draagt zorg voor het periodiek (laten) verschijnen van diverse publicaties, waaronder digitale nieuwsbrief en het door Stichting IZZ uitgegeven magazine Inzicht. Onderhoudt contacten met externe leveranciers (vormgevers, drukkers, communicatiebureaus et cetera) en verstrekt binnen richtlijnen en afspraken opdrachten.
 • Vertaalt inzichten uit onderzoeken en projecten naar nieuwswaardige invalshoeken in samenwerking met het PR- en Reputatiebureau voor de PR strategie.

 

Salaris

Het salaris bedraagt maximaal € 4.669,- op basis van een 40-urige werkweek.

Interesse

De volledige werving- en selectieprocedure wordt exclusief verzorgd door Committo. Heb je interesse of verdere vragen? Neem dan contact op met Committo, Marieke Gaertner of Marian Geurts. Telefoonnummer: 024-381.22.99 of email: info@committo.nl